บริษัท ยูเนียน เมทัล โปรดักส์ จำกัด

    ดำเนินธุรกิจด้านการรับกลึงชิ้นส่วนอะไหล่ ทองเหลือง, สแตนเลส อลูมิเนียม และเหล็กทุกชนิดโดยบุคลากรที่มีประสบการณ์เครื่องจักรที่ทันสมัยและเครื่องมือตรวจวัดคุณภาพสูงจากต่างประเทศ ควบคุมระบบการทำงานคุณภาพด้วยมาตรฐาน ISO 9001 ที่สอดคล้องกับนโยบายบริษัทที่เน้น

สินค้าได้มาตรฐาน พัฒนาอย่างต่อเนื่อง เน้นเรื่องความพึงพอใจ

    จากประสบการณ์ทำให้เราเข้าใจถึงความต้องการของลูกค้าเป็นอย่างดี เราจึงจัดเตรียมบุคลากรที่มีความสามารถพร้อมสำหรับการปฏิบัติงานทั้งด้านการบริหารจัดการ , การผลิต การควบคุมคุณภาพกระทั้งถึงการส่งมอบให้ทันตามความต้องการของลูกค้า เพื่อรองรับโลกธุรกิจอุตสาหกรรมที่เติบโตอย่างรวดเร็วอย่างยุคปัจจุบันทางบริษัทมีการพัฒนาและวิจัยการทำงาน คุณภาพของผลิตภัณฑ์ตลอดเวลาพร้อมสู่การเป็นผู้นำการผลิตชิ้นส่วนอะไหล่โลหะของประเทศ